88843552 21 (98)+
office@iranchessboxing.ir
تهران ،جنب درب اصلی ورزشگاه شیرودی
با ما در ارتباط باشید
انتصاب سیده حدیث عصایی به عنوان مدیر روابط عمومی کمیته بوکس شطرنج ایران

انتصاب سیده حدیث عصایی به عنوان مدیر روابط عمومی کمیته بوکس شطرنج ایران

طی حکمی از سوی رییس کمیته بوکس شطرنج ایران سرکار خانم سیده حدیث عصایی معمم بعنوان مدیر روابط عمومی کمیته بوکس شطرنج ایران برای مدت یکسال منصوب گردید.
ایشان دارنده مدرک کارشناسی گرافیک و انیمیشین هستند .

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه

*