88843552 21 (98)+
office@iranchessboxing.ir
تهران ،جنب درب اصلی ورزشگاه شیرودی
با ما در ارتباط باشید

جلسه دکتر فریدون پویا با نایب رئیس فدراسیون ورزشهای رزمی جناب دکتر رهنما

جلسه دکتر فریدون پویا با نایب رئیس فدراسیون ورزشهای رزمی جناب دکتر رهنما در خصوص برنامه های اردوی تیم ملی و اعزام تیم به مسابقات جهانی بوکس شطرنج ترکیه در آذرماه

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه

*