88843552 21 (98)+
office@iranchessboxing.ir
تهران ،جنب درب اصلی ورزشگاه شیرودی
با ما در ارتباط باشید
جلسه هم اندیشی در اصفهان با حضور دکتر فریدون پویا

جلسه هم اندیشی در اصفهان با حضور دکتر فریدون پویا

به گزارش روابط عمومی کمیته بوکس شطرنج جمهوری اسلامی ایران جلسه هم اندیشی در اصفهان با حضور دکتر فریدون پویا ریاست محترم کمیته بوکس شطرنج جمهوری اسلامی ایران و دکتر قربانی سرپرست دبیری، احمدی سرپرست نایب رئیسی بانوان و سید محمود عصایی مسئول کمیته بازرسی و مسابقات کشور برگزار گردید
در این جلسه ابلاغ سرکار خانم احمدی به عنوان سرپرست نایب رئیس بانوان کشور و معرفی نامه آقایان خسروی و عطایی به عنوان نماینده های استان های یزد و البرز تقدیم شد

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه

*