88843552 21 (98)+
office@iranchessboxing.ir
تهران ،جنب درب اصلی ورزشگاه شیرودی
با ما در ارتباط باشید

جلسه هم اندیشی و گردهمایی انجمن بوکس شطرنج برگزار گردید.

روز پنج شنبه ۱۸ مرداد ماه ۹۷ جلسه هم اندیشی و برنامه های انجمن با نمایندگان انجمن بوکس شطرنج استان های کشور برگزار گردید ؛در این جلسه دکتر فریدون پویا تقویم ورزشی و اهداف رشد و توسعه ورزش بوکس شطرنج را با نمایندگان انجمن بوکس شطرنج استان ها در میان گذاشت و از انها خواست با توجه به سیاست وزارت ورزش و جوانان در خصوص پوشش انجمن بوکس شطرنج در زیر مجموعه فدراسیون بوکس ؛کلیه نمایندگان میبایست تعامل خوبی با روسای هیات های بوکس در استان های کشور داشته باشند و با اتحاد و برادری باعث شکوفایی جوانان کشور و همچنین افزودن امید و غرور به واسطه قهرمانی در میادین بین المللی شویم و پرچم سه رنگ کشور عزیزمان ایران را به اهتزاز در اوریم.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه

*