88843552 21 (98)+
office@iranchessboxing.ir
تهران ،جنب درب اصلی ورزشگاه شیرودی
با ما در ارتباط باشید
حضور مسئولین هیات انجمن های ورزش های رزمی استان اصفهان در جلسه کمیته بوکس شطرنج

حضور مسئولین هیات انجمن های ورزش های رزمی استان اصفهان در جلسه کمیته بوکس شطرنج

حضور مسئولین هیات انجمن های ورزش های رزمی استان اصفهان در جلسه کمیته بوکس شطرنج و ابراز رضایت مندی از فعالیت رشته بوکس شطرنج در استان اصفهان و استقبال از این رشته جهانی .

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه

*