88843552 21 (98)+
office@iranchessboxing.ir
تهران ،جنب درب اصلی ورزشگاه شیرودی
با ما در ارتباط باشید

مقام اول تا سوم مسابقات قرمانی بوکس شطرنج

کشورهای ترکیه، هندوستان و فرانسه به ترتیب اول تا سوم مسابقات قهرمانی بوکس شطرنج جهان در سال ۲۰۱۹ شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه

*