88843552 21 (98)+
office@iranchessboxing.ir
تهران ،جنب درب اصلی ورزشگاه شیرودی
با ما در ارتباط باشید

پیوستن بوکس شطرنج به زیر مجموعه فدراسیون ورزشهای رزمی

بوکس شطرنج رسما به زیر مجموعه فدراسیون ورزشهای رزمی منتقل گردید، بدستور معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان طی حکمی از سوی دکتر شهرام عظیمی سرپرست فدراسیون ورزشهای رزمی دکتر فریدون پویا به عنوان رییس کمیته بوکس شطرنج منصوب گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه

*