88843552 21 (98)+
office@iranchessboxing.ir
تهران ،جنب درب اصلی ورزشگاه شیرودی
با ما در ارتباط باشید
مسابقات قهرمانی کشوری

جلسه مسئولین بوکس شطرنج جمهوری اسلامی ایران با مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس

جلسه مسئولین بوکس شطرنج جمهوری اسلامی ایران با مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس در خصوص اجرای برنامه اردوی آماده سازی تیم بوکس شطرنج جمهوری اسلامی ایران.