88843552 21 (98)+
office@iranchessboxing.ir
تهران ،جنب درب اصلی ورزشگاه شیرودی
با ما در ارتباط باشید
دکتر فریدون پویا| Chess Boxing

مخالفت شورای برون مرزی وزارت ورزش وجوانان به اعزام تیم بوکس شطرنج ایران

دکترفریدون پویارئیس کمیته بوکس شطرنج فدراسیون ورزش‌های رزمی جمهوری اسلامی ایران ازمخالفت شورای برون مرزی وزارت ورزش وجوانان به اعزام تیم بوکس شطرنج ایران دررقابت های جهانی بوکس شطرنج ترکیه…