88843552 21 (98)+
office@iranchessboxing.ir
تهران ،جنب درب اصلی ورزشگاه شیرودی
با ما در ارتباط باشید

جلسه مسئولین کمیته بوکس شطرنج بارییس فدراسیون ورزشهای رزمی

جلسه مسئولین کمیته بوکس شطرنج بارییس فدراسیون ورزشهای رزمی برگزارگردید و در این جلسه مهندس بهتری رییس فدراسیون فرمودند که قصد فدراسیون ورزشهای رزمی رشد و ارتقا رشته های جهانی…