88843552 21 (98)+
office@iranchessboxing.ir
تهران ،جنب درب اصلی ورزشگاه شیرودی
با ما در ارتباط باشید
تیم بوکس شطرنج ایران بار دگر نشان داد که مدعی قهرمانی جهان در مسابقات ٢٠٢١ روسیه میباشد*

تیم بوکس شطرنج ایران بار دگر نشان داد که مدعی قهرمانی جهان در مسابقات ٢٠٢١ روسیه میباشد*

تیم بوکس شطرنج ایران بار دگر نشان داد که مدعی قهرمانی جهان در مسابقات ٢٠٢١ روسیه میباشد* مسابقات بوکس شطرنج آنلاین بین دو تیم ایران و روسیه از ساعت ١٠:٣٠صبح…