88843552 21 (98)+
office@iranchessboxing.ir
تهران ،جنب درب اصلی ورزشگاه شیرودی
با ما در ارتباط باشید

مخالفت شورای برون مرزی وزارت ورزش وجوانان به اعزام تیم بوکس شطرنج ایران

دکترفریدون پویارئیس کمیته بوکس شطرنج فدراسیون ورزش‌های رزمی جمهوری اسلامی ایران ازمخالفت شورای برون مرزی وزارت ورزش وجوانان به اعزام تیم بوکس شطرنج ایران دررقابت های جهانی بوکس شطرنج ترکیه…

جلسه مسئولین بوکس شطرنج جمهوری اسلامی ایران با مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس

جلسه مسئولین بوکس شطرنج جمهوری اسلامی ایران با مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس در خصوص اجرای برنامه اردوی آماده سازی تیم بوکس شطرنج جمهوری اسلامی ایران.