88843552 21 (98)+
office@iranchessboxing.ir
تهران ،جنب درب اصلی ورزشگاه شیرودی
با ما در ارتباط باشید
انتصاب مشاور عالی درامور رسانه کمیته بوکس شطرنج جمهوری اسلامی ایران

انتصاب مشاور عالی درامور رسانه کمیته بوکس شطرنج جمهوری اسلامی ایران

مشاور عالی درامور رسانه کمیته بوکس شطرنج جمهوری اسلامی ایران منصوب شد به گزارش روابط عمومی کمیته بوکس شطرنج جمهوری اسلامی ایران، فریدون پویا طی حکمی امیر عفاف رابه عنوان…