88843552 21 (98)+
office@iranchessboxing.ir
تهران ،جنب درب اصلی ورزشگاه شیرودی
با ما در ارتباط باشید

ویدئو ها

گزارش مسابقات بوکس شطرنج کشور در اخبار ورزشی شبکه ۳